Oslava menín

Pivné leto
7. septembra 2023
Putovná kaplnka
14. septembra 2023
Zobraziť všetko


Dňa 05.09.2023 v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, oslávila v kruhu svojich kamarátok, priateľa Bartolomeja zo ZPB Osadné a zamestnancov CSS Zátišie svoje meniny Regína. Ženské meno Regína má latinský pôvod a v preklade znamená ,,kráľovná“, čo sa aj na našu prijímateľku sociálnej služby hodí. Jej meno ju charakterizuje ako ženu, ktorá sa vie tešiť aj z mála, je rodená optimistka a v ľuďoch sa snaží nájsť len to dobré, aj napriek tomu, že ju občas stretne nejaká tragédia. Milá naša Regína, my všetci Ti z celého srdca prajeme ešte raz všetko dobré a hlavne život plný radostí, bez žiadnych starostí.