Putovná kaplnka

Oslava menín
14. septembra 2023
Osobná asistencia
14. septembra 2023
Zobraziť všetko


„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!“


…takto začína spoločná modlitba našej rodiny v CSS Zátišie, v Zariadení podporovaného bývania v Snine, ktorou otvoril naše srdcia i oči pán farár Peter Fogaš z farnosti Božieho Milosrdenstva v Snine. Vďaka Putovnej kaplnke – podomovej návštevy Panny Márie Združenia Zázračnej medaily, sa aj naše prijímateľky sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania v Snine, prijímatelia sociálnej služby z Rehabilitačného strediska a zamestnanci CSS Zátišie v Snine stali všeobecným členom Združenia Zázračnej medaily. Prítomnosť Panny Márie od 02.09.2023 do 09.09.2023 nás všetkých povzbudila k spoločnej modlitbe a posilnila v každodenných povinnostiach a starostiach.

Panna Mária má svoje srdce a ruky otvorené pre všetkých, ktorí chcú spolu s Ňou prežívať všetky okamihy svojho života.


ĎAKUJEME