Návšteva Domova na rozcestí, Svitavy

S prijímateľmi v ZOO Košice
15. septembra 2019
Výnimočné uznanie pre pani Zuzanu Oravcovú
24. októbra 2019
Zobraziť všetko

Pani riaditeľka Domova na rozcestí vo Svitavách PhDr. Jaroslava Filipová spolu so svojím tímom a partnerským zariadením CSS Dúhový sen, Kalinov prijali pozvanie a navštívili naše zariadenie. Domov na rozcestí, Svitavy prechádzalo transformáciou dlhodobo od roku 2008. Z pôvodných 130 klientov, ktorí bývali v budove bývalého kláštora, postupne prechádzali do komunitných foriem bývania. Najprv to boli panelákové byty pre službu chráneného bývania a pre klientov s najnižšou mierou podpory. Postupne proces transformáciou pokračoval výstavbou a sťahovaním klientov s vyššou a najvyššou mierou podpory do rodinných domov.

V rámci zapojenia nášho zariadenia do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov sme už vykročili na cestu…aby sme postupne vytvorili prostredie dôvery a istoty pre prijímateľov a takto mohli skvalitniť poskytované sociálne služby i zlepšiť život ľuďom s postihnutím v našom regióne.