Partnerské inšpirácie

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
8. augusta 2019
Turistika na Balnicu
5. septembra 2019
Zobraziť všetko

Partnerské zariadenie Domov na zámku Bystré, Pardubický kraj slávnostne otvoril prevádzku 4 nových domácností pre 24 prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Nový domov pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím v dvoch dvojdomoch v Poličke a Bystrom.

Dva dvojdomy sú výstupom projektu „Transformace Domova na zámku Bystré“, ktorý podal zriaďovateľ domova, Pardubický kraj v roku 2017 v rámci výzvy IROP pod názvom Deinstitucionalizace sociálních služeb.

Projekt sa prioritne zameriava na riešenie problémov inštitucionálneho charakteru sociálnych služieb s ústavnými rysmi, ktoré chce DNZ Bystré nahradiť sieťou nových poskytovaných sociálnych služieb v komunite. Cieľom projektu je transformácia ústavnej pobytovej sociálnej služby. Služby budú poskytované na základe individuálneho prístupu, budú prispôsobené potrebám a možnostiam klientov.

Náklady na stavbu nových dvojdomov, vrátane vnútorného vybavenia, dosiahli 41,5 mil. Kč. Z európskych fondov bolo hradených 85 percent finančných prostriedkov, 10 percentami sa podieľal Pardubický kraj a zo štátnych prostriedkov to bolo 5 percent.

Členovia transformačného tímu z CSS Zátišie a prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili tejto služobnej cesty s cieľom výmeny skúseností a získania praktických informácií z realizácie projektu. Kolegovia z Bystrého sú pre nás inšpiráciou…cestou…tými, ktorých nasledujeme a veríme, že v rámci úspešného sa zapojenia do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov aj naše CSS Zátišie začne s čiastočnou transformáciou.