„Podelili ste sa a pomáhate!“

Život s osobnou asistenciou
28. októbra 2020
„Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a energie“
16. decembra 2020
Zobraziť všetko

„Podeľ sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie. Podeľ sa o svoje šťastie a stane sa väčším“

Phil Bosmans

 

           LIDL – ako jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku sa rozhodol pomáhať ľuďom pri riešení chudoby vo všetkých predajniach LIDL na Slovensku. Od 1. októbra 2020 spustil spolu so zákazníkmi dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom „ Podeľ sa a pomôž“. Cieľom tohto projektu je dlhodobá a pravidelná podpora obyvateľov Slovenska ohrozených rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia.

          V každom meste bola vybraná konkrétna organizácia, pre ktorú zbierajú spolu so zákazníkmi trvanlivé a suché potraviny. V našom meste Snina sme boli vybraní my –  organizácia – CSS Zátišie kde žijú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Potraviny si preberajú sami prijímatelia, zástupcovia Rady prijímateľov, v sprievode zodpovedného zamestnanca v predajni LIDL, každý týždeň – vždy vo štvrtok. Tovar slúži pre prijímateľov sociálnych služieb v pobytových službách: v Zariadení podporovaného bývania v Snine v Zariadení podporovaného bývania v Osadnom a aj pre prijímateľov Domova sociálnych služieb, najmä za účelom rozvoja ich sebaobslužných činností a v nemalej miere im ušetrí aj financie, ktoré môžu použiť na iné aktivity.

Prijímatelia si darované potraviny spravodlivo delia na tri „košíky“ losovaním.  Z týchto darovaných potravín si pripravujú stravu prevažne samostatne, vo svojich kuchynkách.

Projekt „Podeľ sa a pomôž“ veľmi reálne umožňuje získať a rozvíjať prijímateľom  sebaobslužné návyky pri praktických činnostiach prípravy potravín, varenia, servírovania a úpravy stravy. Pod vedením odborných zamestnancov získavajú prijímatelia neoceniteľné skúsenosti s prípravou stravy a zlepšujú sa i po stránke finančnej gramotnosti.

V mene vedenia CSS Zátišie i všetkých prijímateľov vyslovujeme obrovské uznanie a slová vďaky spoločnosti LIDL, no ďakujeme najmä všetkým darcom – Vám – nakupujúcim, ktorí sa aj v tejto neľahkej situácii podelia o trvanlivé potraviny a darujú ich prijímateľom v Zátiší.