Život s osobnou asistenciou

V Osadnom varíme, pečieme…
12. októbra 2020
„Podelili ste sa a pomáhate!“
4. novembra 2020
Zobraziť všetko

Túžba po samostatnom a zmysluplnom živote patrí k základným potrebám človeka.  Túto túžbu má aj človek so zdravotným postihnutím.  Chce rozhodovať o svojom vlastnom živote, prevziať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia.  Služby osobnej asistencie sú ľudským a občianskym právom, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli žiť slobodne a nezávisle v spoločnosti.

Aj Svetlana zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine má osobnú asistentku, v ktorej našla novú kamarátku i oporu. Aj ona má právo byť šťastná a cítiť sa užitočná.  Môcť sa realizovať, napĺňať svoje sny, to čo robí človeka šťastným a jeho život naplneným. Ale aj Svetlana potrebuje na to, aby mohla uplatniť svoje danosti v spoločnosti, pomoc inej osoby.   Chce rozhodovať o svojom živote, o tom, kde a s kým bude žiť, kto a akým spôsobom jej bude pomáhať. Tejto slobode v rozhodovaní hovoríme nezávislý život a pomoci, ktorá to umožňuje – osobná asistencia.

Svetlana o svojej osobnej asistentke: „Vieme sa spolu porozprávať o všetkom, čo ma zaujíma, chodíme spolu na výlety, športové podujatia, turistické vychádzky, do kina na filmy a rôzne iné akcie. Cestujeme, smejeme sa, spoznávame nových ľudí.  Prirástla mi k srdcu, pri osobnej asistentke žijem plnohodnotný život ako ostatní normálni ľudia.“

Osobná asistentka o prijímateľke sociálnych služieb Svetlane:  „Ak Svetlana povie, že vďaka mne sa napr. naučila orientovať sa v blízkom okolí, meste,  že so mnou ide všetko ľahšie, uvedomím si dôležitosť asistencie.“ 

Osobná asistencia je podpora, ktorú si určuje sám človek. Ak niekto nevie rozprávať, nevadí. Aj bez slov sa dá zistiť, ktoré veci sa mu páčia, a ktoré chce robiť.

Osobná asistencia dobre funguje, keď platia tieto veci:  dostanem od štátu dosť peňazí, aby som si mohla zaplatiť službu a podporu, ktorú potrebujem, sama rozhodnem kto, ako a kedy mi bude pomáhať,  osobného asistenta si vyberám sama, sme kamaráti, sama si vyberám, aké služby chcem, ak potrebujem poradiť, mám kamarátov alebo rodinu.

Každý človek je jedinečný a má vlastný spôsob života. Pomoc sa preto prispôsobuje individuálnym potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.