S deťmi vo Vihorlatskom múzeu v Humennom

Spoločne tvoríme na krúžku šikovných rúk
16. februára 2018
Z lásky k ženám Únie žien Slovenska v Snine
12. marca 2018
Zobraziť všetko

V piatok 02. marca 2018 sme sa s našimi deťmi z krízového strediska vybrali vlakom do mesta Humenné. Našim hlavným cieľom bola návšteva Vihorlatského múzea –  Prírodovedná expozícia. Súčasná podoba expozície predstavuje charakteristických zástupcov fauny severovýchodného Slovenska z oblasti hmyzu, vtáctva a cicavcov. Rozšírenou súčasťou expozície je prezentácia geologického vývoja nášho územia ( výstava geologických vzoriek minerálov, hornín a skamenelín). Deťom sa najviac páčil medveď a sova. Po návšteve múzea nechýbala ani návšteva cukrárne, kde sme sa občerstvili a posilnili na cestu domov. Aj napriek mrazivému počasiu, urobili sme si aj prechádzku mestom.

Exkurzia bola úspešná. Deťom umožnila kontakt s exponátmi, poznávanie a učenie sa, ktoré v nich vzbudzuje bádateľský postoj, zvedavosť a vôľu skúmať, ako veci okolo nás fungujú. V múzeu nájdete inšpiráciu, objavy, môžete tu spoznávať, diskutovať a tvorivo myslieť.

Veľké poďakovanie patrí RNDr. Zuzane Andrejčákovej, ktorá nás touto exkurziou sprevádzala. Deti si tak upevnili svoje vedomosti a niečo nové sa aj naučili.