Slnečné stretnutie plné krásnych priateľstiev

Turnaj priateľstva v ČR
15. júna 2017
Letný relax
29. júna 2017
Zobraziť všetko

Už 6. ročník stretnutí krízových stredísk Prešovského samosprávneho kraja pod záštitou PSK sa tento rok konal v krásnom prostredí Drienica, v malej obci neďaleko Sabinova. Každoročne sa na ňom zúčastňuje šesť krízových stredísk, ktoré sa starajú o deti s rôznymi životnými osudmi a príbehmi.

Prvý deň sme začali síce daždivo, no napriek tomu optimisticky. Po príchode a ubytovaní sa k nám všetkým prihovorila PhDr. Martina Sotáková a Mgr. Monika Fuchsová – odbor sociálny PSK. Privítali nás a zároveň nám popriali počas celého pobytu príjemné zážitky, aby sme načerpali veľa síl a oddýchnutí sa vrátili do práce, ktorá pre nás nie je len prácou, ale aj poslaním.

Po príhovore sme s deťmi odišli na ihrisko, kde sa vyšantili a najväčší úspech mala trampolína, ktorá bola neustále obsadená. Niektorí zamestnanci absolvovali sebapoznávanie s psychologičkou a sociálnou pracovníčkou prostredníctvom aktivít a vlastných zážitkov. Po obede detí navštívili bazén, kde si zaplávali. Veľmi sa tešili a pobyt vo vode bol osviežujúci. Podvečer bol program pod názvom: „Ukáž čo vieš“, kde sa predstavili všetky krízové strediská so svojimi vystúpeniami, či už speváckymi alebo tanečnými. Bol to ozajstný umelecký zážitok a dokonca samotná porota mala problém vyhodnotiť jednotlivé miesta. Preto sa rozhodla udeliť cenu každému krízovému stredisku za snahu a trpezlivú prácu detí a aj zamestnancov. Všetkých to potešilo, pretože vôbec nie je dôležité byť perfektný, ale byť šťastný… Potom nasledovala opekačka spojená s diskotékou, ktorej sa zúčastnili všetky deti. Každý tancoval, zábava bola vynikajúca. Detí sa zoznamovali počas tanca, nadväzovali sa kamarátstva.

Druhý deň sme začali túrou na Lysú, ktorá trvala zhruba dve hodiny tam a hodinu späť, podľa tempa chôdze a možností účastníkov. Zúčastnili sme sa jej ako jedno z troch krízových stredísk so staršími deťmi. Tí, ktorí sa túry nechceli, alebo nemohli zúčastniť, mali na výber plno športových aktivít, či hier na detskom ihrisku.
Deň plný zážitkov sa chýlil ku koncu. Po dobrom obede, zhodnotení sme si urobili spoločné fotografie.

„Odvaha nespočíva v slovách, ale v skutkoch. Tým, ktorí k sebe patria, osud vždy nájde novú cestu stretnúť sa…“

[widgetkit id=243]