Snoezelen…biela multisenzorická miestnosť

Nadácia Bel Foundation, Francúzsko podporila náš projekt „Šanca na život bez obmedzení“
7. augusta 2018
Za hranicami…Solinské jazero v Poľsku
20. augusta 2018
Zobraziť všetko

Projekt ,,Materiálno – technické vybavenie multisenzorickej miestnosti SNOEZELEN“ bol podporený z dotácií MPSVaR Slovenskej republiky s 10 % spolufinancovaním Úradu PSK. 

Snoezelen miestnosť je biela multisenzorická miestnosť, ktorá poskytuje prostredie pre relaxáciu prostredníctvom jemnej stimulácie, pričom prináša potešenie a pocit uspokojenia, zbavuje človeka strachu, stresu a bolesti a navodzuje zmeny v správaní, zvyšuje pozornosť a pocit sebaúcty. Stimuluje k fyzickej a mentálnej aktivite na jednej strane a privádza myseľ a telo do stavu upokojenia, sústredenosti či relaxácie na strane druhej.

Biela multisenzorická miestnosť SNOEZELEN slúži pre prijímateľov sociálnej služby rehabilitačného strediska, služby včasnej intervencie, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, domova sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania a pre deti krízového strediska.

Miestnosť je vybavená mnohými senzorickými pomôckami, ako je vodná vibračná hudobná posteľ, ktorá poskytuje pohybovú a dotykovú stimuláciu, bublinkový valec, ktorý povzbudzuje sledovanie zrakom a púta pozornosť, sieť hviezdne nebo aktivizuje krčné svalstvo, zvyšuje hybnosť hlavy a napomáha v udržiavaní očného kontaktu, hmatové disky sú navrhnuté tak, aby rozvíjali zvedavosť, pretože hra s diskami stimuluje hmat a prijímatelia môžu tak rozpoznávať rôzne povrchové textúry, kreslo na hojdanie v tvare listu poskytuje jemný hojdavý pohyb pre dokonalú relaxáciu a tamburína, ktorá dovoľuje započúvať sa do šumenia mora. 

Naše veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, ktorí  nám pomohli pri realizácií a snoezelen terapia sa tak stala neodmysliteľnou súčasťou našej odbornej práce s prijímateľmi, aj ich rodinami.