Súťaž vo varení guľášu

Turistický pochod
10. augusta 2023
Návšteva soľnej jaskyne
22. augusta 2023
Zobraziť všetko

Už po tretíkrát sme v areáli Domova sociálnych služieb v Osadnom zorganizovali súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Súťažili 4 tímy – Zariadenie podporovaného bývania Osadné, Zariadenie podporovaného bývania v Snine, Domov sociálnych služieb v Osadnom a zamestnanci – Centrum sociálnych služieb Zátišie. Súťažiť sa začalo o pol deviatej ráno. Každé družstvo si muselo rozložiť oheň pod svojím kotlíkom. Prijímatelia aj zamestnanci spolu ukázali, akí sú zruční, navzájom si pomáhali. Varenie guľášu v kotlíku nebolo jednoduché, v deň súťaže bolo veľmi horúco, musel sa udržiavať oheň pod kotlíkom, guľáš v kotlíku sa na retiazke kolísal a odspodu sálala horúčava, no naši súťažiaci to všetko zvládli a guľáš sa im vydaril. Päťčlenná porota mala problém vybrať ten najlepší, lebo každý bol vynikajúci. Hodnotil sa vzhľad, chuť a použité ingrediencie. Všetky tímy mali svoju tajnú prísadu, ktorú použili. Porota zložená zo zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb rozhodla, že najlepší guľáš uvaril tím Zariadenie podporovaného bývania v Snine. Všetci boli odmenení hodnotnými cenami. Po vyhodnotení súťaže sme si všetci spoločne, súťažiaci aj nesúťažiaci, vychutnali uvarený guľáš. Prežili sme spolu krásny deň. Víťaznému tímu srdečne blahoželáme.