Upozornenie a odporúčanie pre zamestnancov CSS Zátišie

Odporúčané opatrenia COVID-19
8. septembra 2020
Bio zelenina v Zátiší
11. septembra 2020
Zobraziť všetko

Vzhľadom na pretrvávajúce nebezpečenstvo šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom COVID – 19, žiadam zamestnancov CSS dodržiavať nasledovné opatrenia:

Pri akejkoľvek respiračnej infekcii s príznakmi:

 • zvýšená teplota,
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie,
 • bolesť svalov

dodržať nasledovný postup:

 • zostať doma na lôžku,
 • telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára ohľadom správnej liečby a postupu pri prípadnom vyšetrení,
 • riadiť sa inštrukciami lekára,
 • prijímať tekutiny a vitamíny,
 • nebyť v priamom kontakte s prijímateľmi zariadenia, ani zamestnancami zariadenia počas doby pretrvávania príznakov,
 • vrátiť sa na pracovisko až po ukončení respiračnej infekcie (3 dni po sebe bez príznakov) pri nepotvrdení COVID – 19,
 • v prípade potvrdenia ochorenia COVID – 19 sa môže zamestnanec vrátiť do práce až vtedy, ak mu to umožní hygienik RÚVZ.