Veľká noc v Osadnom

Pokojné Veľkonočné sviatky…
18. apríla 2019
Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike
2. mája 2019
Zobraziť všetko

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie Krista. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je pôst, ktorý trvá 6 nedieľ, posledné nedele majú pomenovanie Smrtná a Kvetná nedeľa v túto nedeľu boli naši prijímatelia svätiť bahniatka v chráme, aby si pripomenuli príchod Ježiša do Jeruzalema, podľa našich zvyklosti sme si bahniatka zastokli za obraz, aby nás chránili pred búrkami. Na Veľkonočnú nedeľu, ktorá tento rok vyšla na 21.04.2019 sme ráno všetci túžobne očakávali príchod správcu gréckokatolíckej farnosti Mgr. M. Galmusa.  Prišiel ráno s pozdravom ,, Christos voskrese“- zvestoval, že ,, Kristus vstal z mŕtvych“ a posvätil veľkonočné pokrmy, prichystané na sviatočnom veľkonočnom stole pre prijímateľov. Dievčatá z tímu 2 v doprovode opatrovateľky išli posvätiť veľkonočný košík do gréckokatolíckeho kostola. Tento slávnostný obrad bol spojený s veľkonočnou omšou. Obradu sa zúčastnili aj chlapci zo ZPB. Po obede mali chlapci a dievčatá posedenie pri káve a koláčiku. Celá veľkonočná nedeľa sa niesla v príjemnej atmosfére, krásne veľkonočne vyzdobených priestorov, v pohode a spokojnosti našich prijímateľov.