Deň Prešovského samosprávneho kraja

Pomazanie chorých v Kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore
17. októbra 2018
Deň otvorených dverí nášho zariadenia
23. októbra 2018
Zobraziť všetko

Deň Prešovského samosprávneho kraja