Direction Health – Erasmus+

Zakladateľ konceptu snoezelen Ad Verheul z Holandska v CSS Zátišie
25. apríla 2015
Carp OPEN 2015
2. mája 2015
Zobraziť všetko

Už po druhý krát dostalo 7 prijímateľov sociálnej služby CSS Zátišie možnosť zúčastniť sa osemdňového výmenného pobytu v obci Poronin v Poľsku, ktorá sa nachádza v blízkosti horskej oblasti Zakopane. Projekt Erasmus+ s medzinárodnou účasťou bol zrealizovaný v dňoch od 19.4. 2015 do 27.4. 2015 v spolupráci s partnermi z Litvy „Atgaja“ – special schol, s nadáciou z Maďarska „Szimbiózis a Harmonikus Egyutt-létert Alapítvány“, združením „Društvo za kulturo inkluzije“ zo Slovinska a naším Centrom sociálnych služieb Zátišie z Osadného.Projekt Kierunek Zdrowie – Direction Health bol realizovaný pod záštitou „Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym“. Cieľom projektu bola podpora zdravého životného štýlu, ako u zdravých, tak aj u ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Počas nášho pobytu v Poľsku prijímatelia nadviazali množstvo nových priateľstiev a kontaktov. V priebehu niekoľkých večerov mali možnosť spoznať päť rôznych kultúr, prostredníctvom prezentácií jednotlivých zúčastnených krajín. Počas týchto spoločných večerov účastníci projektu odprezentovali jednotlivo krajiny, z ktorých pochádzajú, ich kultúru, zvyky, tradície, ale aj kuchyňu formou ochutnávky národných jedál. Prostredníctvom organizovaných aktivít, akými boli napríklad arteterapeutické činnosti, výroba dekoračných predmetov či výroba vlastného loga z prírodných materiálov, ktoré si každý individuálne, sám nazbieral v okolitej prírode, mali prijímatelia možnosť prejaviť svoje zručnosti a kreativitu. Prijímatelia sa naučili, ako sa dá žiť a stravovať zdravšie, skúsili si pripraviť zdravé ovocné i zeleninové šaláty, vyskúšali tiež množstvo športových aktivít, slúžiacich na udržanie dobrej kondície a všetci spoločne absolvovali turistickú vychádzku na vrchol Gubalowka, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1 126 m.
Veľkým prínosom tohto projektu sú získané skúsenosti a zručnosti, ktoré prijímateľom pomôžu pri sebarealizácii a osobnom raste, posilnili sa hodnoty, akými sú solidarita a demokracia. Projekt dosiahol svoj hlavný cieľ, a to integrovanie prijímateľov do spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

[widgetkit id=129]