Eva z konca sveta…a batikovanie

Striebro s cenou zlata pre opatrovateľky zo Zátišia
26. novembra 2012
Mikuláš v Syrárni Bel
5. decembra 2012
Zobraziť všetko

Boli ste už na konci sveta? Že nie? My Vás teda na jeden pomyselný koniec sveta zavedieme v príbehu, ktorý napísal život sám. Spojil veci pre niekoho už nepotrebné a ľudí odkázaných na pomoc iných, v symbióze ohromujúceho výsledku, ktorý pomohol zviditeľniť doposiaľ ukryté tajomstvá.
Od svojich dvanástich rokov je jednou z obyvateľov Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom mladá žena s ťažkým zdravotným postihnutím, Eva Čonková.Život sa s ňou nemaznal. Od svojich najbližších namiesto lásky, pozornosti a opatery dostala len odmietanie a nedostatok všetkého, čo je pre väčšinu detí úplnou samozrejmosťou. A práve tento jej životný handicap jej priniesol najväčší dar v živote, domov. Nový domov. Domov v prítomnosti ľudí, ktorým nie je ľahostajná, ktorým nie sú ľahostajné jej potreby, pocity, priania. Ľudí – zamestnancov Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom, ktoré sa jej stalo druhým, skutočným domovom. V ňom našla všetko to, čo do svojich dvanástich rokov postrádala. Lásku, pozornosť, opateru, záujem. Aj napriek svojmu ťažkému osudu je ženou s nevymizajúcim úsmevom na tvári, vždy dobrou náladou a optimizmom, ktorý rozdáva všetkým navôkol.
Aj keď je Eva ženou, ktorá sa nebojí práce, ktorej nie je cudzia vareška v kuchyni, ihla a niť, ba dokonca ani sekera v hustom lese, je veľmi ťažké nadchnúť ju nejakou ergoterapeutickou činnosťou, ktoré zariadenie pre svojich klientov ponúka. Činnosť v ergoterapeutických dielňach jej nikdy nebola blízka, v žiadnej z nich nenašla to, čo by ju upútalo, nadchlo, zamestnalo. A predsa sa vďaka správnej motivácii, vhodnému prístupu a vedeniu zamestnancov zariadenia Zátišie našlo niečo, čo ju začalo baviť, na čo sa úprimne teší a a čo sa stalo zmysluplnou náplňou jej bežných dní.
Centrum sociálnych služieb Zátišie v novembri 2012 začalo realizovať pilotný projekt BelART v Zátiší, na základe spolupráce so Syrárňou Bel Slovensko a.s.Michalovce. Zamestnanci Syrárne Bel Slovensko a.s. darovali Zátišiu oblečenie – biele bavlnené tričká, ktoré zdravotne znevýhodnení prijímatelia z Osadného pretvárajú na umelecké originály.
„Srdcom“ celého projektu sa v Osadnom stala ergoterapeutka Iveta Džuganová. Osoba, ktorá svojím prístupom, cieľavedomosťou, kreativitou a precíznou prácou nadchla nielen klientov zaradených do terapie, ale aj Evu, ktorá doposiaľ dvere na ergoterapeutických dielňach často neotvárala. Pani Iveta všetkým týmto klientom ukázala, že aj z takmer nepotrebného materiálu je možné vytvoriť novú hodnotu, nový rozmer, ktorý poteší oko a srdce nejedného z nás. V rámci terapie začala zavádzať rozličné techniky BATIKOVANIA na tričkách – batikovanie vo vriacom kúpeli, batikovanie sávovou technikou, batika sypania, doštičková batika, vosková batika, batika viazaním kamienkov. Pre Evu a jej kamarátov zo Zátišia nič nehovoriace termíny. Avšak výsledky realizácie týchto techník sú obrovským dôkazom toho, že aj ťažko zdravotne hendikepovaný človek vie a chce pracovať, že vie vložiť svoje srdce do činnosti, ktorá rozvíja jeho osobnosť, aj keď si to on sám vo svojej zložitej životnej situácii takmer neuvedomuje.
Hlavnou myšlienkou projektu BelART v Zátiší je zvýšiť kvalitu života človeka s ťažkým zdravotným postihnutím. Kvalita života Evy Čonkovej, jednej z obyvateľov „na konci sveta“, sa výrazným spôsobom zmenila k lepšiemu. Nabrala iný rozmer, rozmer, ktorý uspokojuje ju samu, jej najbližšie i to širšie okolie a jej batikované originálne tričká môžu nosiť všetci priatelia zo Zátišia vďaka daru spoločnosti Bel.

 

[widgetkit id=53]