Srdce ako dar v Michalovciach

Prijímatelia zo Zátišia v Osadnom sa prezentovali na farmárskych trhoch
1. septembra 2018
Cena pre Marcela – Krídla túžby
2. októbra 2018
Zobraziť všetko

Slovenská humanitná rada, Zväz zdravotne postihnutých Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko Michalovce – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Mestské kultúrne stredisko Michalovce, pripravili dňa 25.09.2018 v poradí už 15. ročník regionálnej prehliadky ZUČ /záujmovo umeleckej činnosti/ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých  „ SRDCE AKO DAR“. Tento ročník sa konal pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku.

Krízové stredisko folklórnym vystúpením prezentovala Nikola Mažeriková. Jej veľká snaha  bola odmenená pohárom a diplomom.  Organizátorom ďakujeme za pozvanie a zároveň sa tešíme na ďalší ročník tohto krásneho podujatia.