Podlimitné zákazky bez využitia ET (elektronického trhoviska)

O Marekovi…
3. februára 2016
Zobraziť všetko

Verejný obstarávateľ je povinný postupovať podľa § 113 až § 116 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní pri obstarávaní všetkých nie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota zákazky sa pohybuje v rozmedzí od 50 000,00 € do 209 000,00 € pri zákazkách na dodanie tovaru a poskytnutie služieb, a v rozmedzí od 150 000,00 € do 5 225 000,00 € pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác.

Centrum sociálnych služieb Zátišie zverejňuje uvedené zákazky v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) – www.uvo.gov.sk,

Detail profilu obstarávateľa CSS Zátišie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1682