11

11. apríla 2019

Podpora onkologickým pacientom maľovaním narcisu

Dňa 11.04.2019 sa prijímateľky sociálnej služby Centra sociálnych služieb Zátišie Snina – zariadenia podporovaného bývania zúčastnili tvorivej dielne: „Nech kvitnú kvety nádeje“…, ktoré organizovali OZ  Podvihorlatská […]