august

25. augusta 2023

Dni Tably

 … len my sa rozhodneme, čo robiť s časom, ktorý je nám daný … V dňoch 18.08. 2023 až 20.08.2023 sa uskutočnilo v Snine kultúrne podujatie ,, Dni […]
22. augusta 2023

Návšteva soľnej jaskyne

Dňa 18.08.2023 sa prijímatelia CSS Zátišie Osadné zúčastnili výletu do Soľnej jaskyne v Humennom. Výletu sa zúčastnili prijímatelia so strednou a vysokou mierou podpory. Na takúto […]
18. augusta 2023

Súťaž vo varení guľášu

Už po tretíkrát sme v areáli Domova sociálnych služieb v Osadnom zorganizovali súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Súťažili 4 tímy – Zariadenie podporovaného bývania Osadné, Zariadenie […]
10. augusta 2023

Turistický pochod

V sobotu 29.7.2023 sa v Hostoviciach uskutočnil 8.ročník turistického pochodu ku zvonici na bojisko z prvej svetovej vojny. Ku skupine turistov sme sa pripojili aj my zo Zátišia v Osadnom. S prijímateľmi so zdravotným […]