Nové zariadenie podporovaného bývania

7. ročník Abilympiády v Osadnom
2. novembra 2011
Turnaj priateľstva v Bystrom 2012
28. júna 2012
Zobraziť všetko

Zvyšujú kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb

Centrum sociálnych služieb (CSS) Zátišie v Osadnom otvorilo v tomto roku zariadenie podporovaného bývania.

Podporované bývanie je jednou z možností, ako ľuďom s postihnutím umožniť žiť bežným spôsobom života, ako ostatní ľudia. Je oveľa lepšou alternatívou k ústavnej starostlivosti. Tento druh poskytovania starostlivosti je zameraný na prípravu na samostatný život. V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje ubytovanie, dohľad, sociálne poradenstvo, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

„Na tomto projekte pracujeme asi šesť rokov. Inšpiráciou je pre nás český model, s ktorým sme sa zoznámili prostredníctvom našich partnerov. Osadné bolo kedysi zariadením pre deti. Dnes už však vyrástli a viacerí dosiahli taký stav, že sú schopní existovať samostatne. Podarilo sa nám to výchovou, vzdelávaním a rôznymi terapiami. Preto sme sa rozhodli realizovať tento zámer. Najväčší problém bol s prefinancovaním projektu,“ vysvetlil riaditeľ CSS Ján Šrenkel.

Centru Zátišie sa napokon podarilo na tento účel postaviť rodinný dom v priestoroch svojej záhrady. Má kapacitu šesť prijímateľov, ktorí vyžadujú dohľad dospelej osoby. Dom má veľkú obývaciu halu s kuchyňou, spálne a sociálne zariadenie. Svoj domov tam našlo šesť mužov, ktorí vyrástli z detí v domove sociálnych služieb v Osadnom. V zariadení prežili aj 20 rokov a teraz sa posúvajú o úroveň vyššie k samostatnosti.

Dohľad v tomto ponímaní znamená usmerňovanie a monitorovanie pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivít. Najbližšou úlohou je podľa riaditeľa naučiť ich variť: „Začínajú so stravou, ktorú si chodia vyzdvihnúť v obedároch, postupne si ale začnú pripravovať stravu sami. Od najjednoduchších úkonov, ako je príprava raňajok, pôjdu postupne ďalej. Predpokladáme, že to bude trvať možno pol roka.“ Ako zdôraznil, nechcú poskytovať len chvíľkové útočisko, ale skutočný domov. Podľa toho pripravili vyhovujúce prostredie, podmienky a vybavenie, ktoré spĺňa potreby prijímateľov.

V zámere podporovaného bývania chce CSS Zátišie pokračovať ďalej: „Máme dievčatá, ktoré by mohli možno do dvoch rokov tiež prejsť do zariadeniae podporovaného bývania. Ak by sme dokázali v Osadnom kúpiť dom a zrekonštruovať ho, výrazne by to prispelo k zvýšeniu kvality ich života,“ predstavil zámery J. Šrenkel. Všetko však závisí od finančných možností. Náklady na modelový dom, ktorý už stojí, dosiahli 90 000 €.

Centrum sociálnych služieb Zátišie v Osadnom má v súčasnosti kapacitu 60 prijímateľov sociálnych služieb a ďalších šesť miest v novom zariadení podporovaného bývania.

***

Prešov 24. februára 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK