Stolárska dielňa

Košikárska dielňa
30. júla 2012
Textilná dielňa
30. júla 2012
Zobraziť všetko

Prvá stolárska dielňa fungovala od roku 2002, kde sa chlapci zameriavali na pomocné údržbárske práce. V pracovnej činnosti sa pokračovalo aj ďalej len pod vedením iného ergoterapeuta od 01.06.2006. Na základe vypracovaného projektu sa zrekonštruovali nové priestory, v ktorých stolárska dielňa začala fungovať od roku 2007.
Cieľom stolárskej dielne je nadobudnutie a rozvoj pracovných zručností v oblasti, kde si prijímatelia sociálnej služby osvojujú nové formy práce s drevom ako je rašpľovanie, vyrezávanie, vŕtanie, morenie, maľovanie, lakovanie ,čapovanie a skrutkovanie. Ergoterapeut oboznamuje prijímateľov sociálnej služby so základmi pílenia, hobľovania a iných pracovných úkonoch pri opracúvaní dreva. V stolárskej dielni prijímatelia pod vedením ergoterapeuta pracujú na pracovných stoloch, alebo za stolárskym stolom – hoblicou.

[widgetkit id=26]

Rašpľovanie
Odrezaný hrubý tvar dreva (drevo, ihličnanov, opracované drevo, drevný odpad od sponzorov…) upnutý vo zveráku prijímateľ sociálnej služby rašpľou alebo hrubým pilníkom opracuje na požadovaný tvar. Túto pracovnú činnosť absolvujú všetci prijímatelia sociálnej služby v stolárskej dielni.

Vyrezávanie
Prijímatelia sociálnej služby za pomoci ergoterapeuta v dielni vyrezávajú z dreva upnutého svorkami k pracovnému stolu požadované tvary. Na vyrezávanie používajú elektrickú priamočiaru pílu, ručnú pílu chvostovku alebo lupienkovú pílku pri vyrezávaní z preglejky.

Čapovanie a lepenie
Prijímatelia sociálnej služby tu vytvárajú spoje dreveným čapom a lepený spoj ,lepidlom na drevo.

Skrutkovanie
Ďalším zo spojov je spoj skrutkami je to rozoberateľný spoj kde prijímatelia sociálnej služby baterkovým skrutkovačom zoskrutkujú určite diely do výrobku.

Vŕtanie
Robí sa pred jemnou úpravou, používa sa na to stojanová vŕtačka, ručná alebo ručná baterková vŕtačka.

Pilovanie a šmirgľovanie
Prijímatelia sociálnej služby tieto činnosti vykonávajú pri záverečnej fáze zhotovovania výrobku. Používajú sa na to jemnejšie pilníky, hrubé a jemné šmirgle.

Morenie, maľovanie a lakovanie
Finálna činnosť v stolárskej dielni. Používajú sa k tomu rôzne moridlá, laky a farby syntetické

Zatĺkanie klincov
K tejto činnosti sa v dielni používa tzv. „trenažér“. Ide o kus dreva s predvŕtanými dierami, do ktorých prijímatelia sociálnej služby zatĺkajú klince.

Prípravné sústruženie
Spočíva v upevnení dreveného hranolčeka do skľučovadla a osústruženie na valček neurčenej mieri.
Strojové brúsenie.
Táto činnosť sa vykonáva na pasovej brúske, kde prijímateľ sociálnej služby obrúsi výrobok do finálneho stavu

Kombináciou týchto postupov sa v stolárskej dielni zhotovujú vianočné a veľkonočné ozdoby, postavičky a zvieratá z jedného kusu dreva a rozličné úžitkové predmety, napr.: stojany na ceruzky, fotorámiky, drevené rámčeky na stenu, drevené hračky dekoračné záhradné výrobky a výrobky účelové ako sú maliarske stojany, detské stoličky, nemy sluha, úle a pod.