Záujmová činnosť

Pracovná terapia
24. júna 2012
Rekreačná činnosť
24. júna 2012
Zobraziť všetko

V našom zariadení sa záujmová činnosť realizuje formou týchto krúžkov:

  • krúžok dramatoterapie
  • krúžok turisticko-včelársky
  • krúžok výtvarný
  • krúžok šikovných rúk
  • krúžok fytoterapie
  • krúžok varenia

Krúžok dramatoterapie
Dramatoterapia je jeden z liečebno-výchovných prístupov, ktorý pomáha človeku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým. Prostredníctvom neverbálnych hier, rolových hier, čítaním poviedok, nacvičovaním básní, piesní, porekadiel, rozprávok, tancov spestrujeme ich každodenný život. S nacvičeným programom sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastňujú rôznych vystúpení ako: Krídla túžby, Margarétafest benefičné koncerty, vianočné besiedky, Valentínske plesy a pod. Na týchto vystúpeniach získavajú nové priateľstvá, skúsenosti, nové zážitky, stávajú sa súčasťou našej spoločnosti.

Krúžok turisticko – včelársky
Krúžok slúži na udržiavanie kondície prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa pripravujú na reprezentovanie nášho zariadenia na rôznych športových aktivitách a súťažiach ( letná olympiáda – atletika, senicup – futbal, zimné športovanie, športové dni organizované naším CSS Zátišie aj inými zariadeniami, na ktoré sme pozývaní a pod.). Začiatky včelárskeho krúžku boli ťažké, lebo sme museli prekonávať strach z včiel. Keď prijímatelia zistili, že poštípanie až tak nebolí, tak môžeme povedať, že dnes sú už z nich sebavedomí včelári začiatočníci. Vedia ako sa včelí zakŕmujú pred zimou , ako sa zaliečujú proti klieštiku už len, aby sme začali vytáčať med.

Krúžok výtvarný
Výtvarná činnosť je pre ľudí s mentálnym postihnutím veľmi blízka. Prispieva k prirodzenej spontánnosti a tvorivosti. Používame rôzne výtvarné techniky ako je kresba, maľba, koláž, mozaika, venujeme sa aj modelovaniu, maľbe na sklo, pracujeme so sádrovými odliatkami, venujeme sa aj servítkovej technike.

Krúžok šikovných rúk
Venujeme sa rôznym technikám a činnostiam. Šijeme ručne aj na šijacom stroji dekoračné predmety, tašky, masky na karneval, zaoberáme sa servítkovou technikou, venujeme sa aj vyšívaniu a ručnému pleteniu. Dekorujeme výrobky z prútia, ktoré vyrábame v košíkarskej dielni.

Krúžok fytoterapie
Cieľom krúžku fytoterapie je poznávanie krás okolitej prírody v ktorej žijeme.
Zameriavame sa hlavne na poznávanie a rozoznávanie bylín, rastlín a drevín rastúcich vo voľnej prírode v blízkom okolí. Keď nám praje slniečko, prijímatelia s obľubou zbierajú byliny a lesné plody, ktoré kvitnú a rastú len v určitom mesiaci a ročnom období.
Činnosťou krúžku je, nazbierať a usušiť čo najviac liečivých rastlín, ktoré v zimnom období v rámci krúžku využívame na napĺňanie voňavých vrecúšok a prípravu chutných a liečivých čajov z vlastnoručne nazbieraných a usušených rastlín. V nepriaznivom počasí voľný čas vypĺňame prácou s encyklopédiou a presádzaním rastlín.

Krúžok varenia
Na krúžku varenia sa prijímatelia učia pripraviť si jednoduché pokrmy, trénujú sa tak na samostatné bývanie v podporovanom bývaní alebo v cvičných bytoch. Učia sa manipulovať s elektrickými spotrebičmi, horúcimi pokrmami, pripravujú si jednoduché jedlá ( praženica, puding, krupicová kaša ), učia sa očistiť zeleninu, variť ryžu, cestoviny, krájať mäso. Venujú sa aj studenej kuchyni, na oslavy svojich narodenín si pripravujú chlebíčky, obložené misy, zeleninové šaláty. Svoje zručnosti a schopnosti každoročne využijú na súťaži Abilympiáda, ktorú organizuje naše zariadenie.