Plánovanie zamerané na človeka v Žiline

Cesty do komunity
4. februára 2015
Individuálne plánovanie, aktivizácia prijímateľa a komunitné služby pre všetkých – odborná konferencia
15. júna 2015
Zobraziť všetko

Každý z nás je jedinečná osobnosť a zaslúži si osobitý prístup nám vyhovujúci.
Konferenciu „Stretnutie priateľov a priaznivcov plánovania zameraného na človeka“ v Žiline facilitovala Soňa Holúbková z organizácie Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Cieľom konferencie bolo vzájomné obohatenie sa na ceste k využívaniu plánovania zameraného na človeka. Predstavili sa nám ľudia, ktorí zažili výnimočnú osobnú skúsenosť pri hľadaní ciest k zmene života.
Inšpiratívny príbeh svojej cesty životom nám porozprával aj Marcel zo Zariadenia podporovaného bývania CSS Zátišie. Detstvo, dospelosť, vzťahy, bývanie a zamestnanie, i to ako individuálnym prístupom pracuje na sebe, svojich zručnostiach, schopnostiach a postupnom osamostatňovaní sa v procese deinštitucionalizácie.
Poobedňajšie aktivity patrili zážitkovým WORKSHOPOM a naučili sme sa ako využívať rôzne nástroje PCP pre rozvoj ľudí. Cieľom bolo, aby ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím dosiahli čo najvyššiu možnú mieru rozvoja podľa ich dispozícií, ktoré sú u každého človeka iné.

[widgetkit id=133]