Medzinárodný projekt v Stratenej

Hranice nás nerozdeľujú
26. augusta 2009
Abilympiáda 2010 – DSS Osadné
28. októbra 2010
Zobraziť všetko

Účastníci mezinárodního projektu prožili týden ve Stratené

Publikováno 02.10. 2009

„Hranice nás nerozdělují“ – tak byl nazván mezinárodní projekt trojstranné výměny mládeže s mentálním i kombinovaným postižením z Čech, Slovenska a Polska, který připravil Domov na zámku Bystré ve spolupráci s Domovem sociálnych služieb Osadné a Domem pomocy spolecznej ve Slesine.

Účastníky byli mladí lidé se zdravotním postižením tělesným, duševním, poruchami chování, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Projekt je tak další formou integrace těchto spoluobčanů do společnosti. Místem jejich společného setkání se v týdnu od 10. do 16. srpna stala vesnička Stratená v Košickém kraji ve Slovenské republice. Během pobytu spolu mladí lidé nejen poznali krásy Slovenského ráje, ale čekaly je také sportovní a kulturní aktivity. Pro 30 účastníků projektu a jejich doprovod byly připraveny míčové hry, rybářské závody, diskuse o životě v Bystrém, Osadném či Slesině. Všechny pobavil turnaj ve stolní hře:“Člověče, nezlob se“ či soutěž v navlékání korálků. Společně navštívili starostku Obecního úřadu ve Stratené paní Eriku Oravcovou, pohovořili o projektu a předali drobné dárky.

Okolí obce nabízí řadu možností turistických výšlapů, účastníci projektu si prohlédli Dobšinskú ladovú jaskyňu, vodní nádrž Stratenská pila, hrad Krásna Horka a podnikli také vycházku nazvanou:“ Bobřík odvahy“. Náročný terén přes vodní a horské překážky po lávkách a žebřících prověřil odvahu i zdatnost týmu. Uklidnění nabídly rybářské závody v obci Dedinky. Milovníci koní se jistě potěšili návštěvou Ranče pod Ostrou skalou, kde si mohli zajezdit na koních. Mladí lidé se pobavili také při sportovních hrách. Podvečery patřily společným posezením u grilu, diskotékám. Uskutečnila se rovněž beseda o životě v Bystrém, Osadném a Slesině spojená s prezentací fotografií z jednotlivých partnerských domovů a soutěž v hledání společných slov. Nejednalo se o první společné setkání. S Domem pomocy spolecznej navázal Domov na zámku Bystré kontakty na mezinárodních sportovních turnajích.

S Osadném pojí domov dlouholeté kontakty v rámci partnerství mezi Pardubickým a Prešovským krajem. Kromě týdenního společného pobytu ve Slovenském ráji projekt zahrnuje následnou fotografickou výstavu v Domově na zámku Bystré z fotografií, které účastníci během setkání pořídili. Cílem projektu spolufinancovaného z Mezinárodního visegrádského fondu je posílení vzájemného porozumění mezi mladými lidmi ze zemí visegrádské čtyřky, podpora spolupráce mezi zeměmi v oblasti mládeže a rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.